Organizační a programový výbor

5px line

Prezident kongresu

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační a programový výbor

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Prázný, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
MUDr. Jiří Hradec
as. MUDr. Jan Brož
gap 10
5px line
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.