Aktivní účast

5px line
Termín pro přihlášení abstraktů prodloužen do 10.02.2017.

Abstrakt je možné přihlásit pomocí on-line formuláře po zaregistrování k aktivní účasti.

5px line

ZPRACOVÁNÍ ABSTRAKTŮ:

Sekce
gap 50x5
vyberte, zda abstrakt přihlašujete do Lékařské sekce,
nebo do programu XXIII. pracovního setkání Sekce sester ČDS
Forma prezentacevyberte preferovanou formu prezentace
(o zařazení rozhoduje Programový výbor kongresu)
Témavyberte téma pro zařazení Vašeho abstraktu
Názevzvolte stručný a výstižný název sdělení
Text
 • vložení prostého textu pomocí formulářového pole
 • maximální rozsah 2500 znaků (včetně mezer)
 • text abstraktu strukturovaný na úvod, metodiku, výsledky a závěr
Autoři
 • vypište jméno a příjmení a pracoviště autora
 • další autory lze přidat po uložení abstraktu
 • více pracovišť u jednoho autora prosím oddělujte lomítkem (/)
5px line

O zařazení přihlášených sdělení budou autoři informováni nejpozději do 10. března 2017.

Abstrakty přijaté pro prezentaci v Lékařské sekci budou publikovány v přesném znění zaslaném autorem v časopise DMEV.

Abstrakty přijaté pro prezentaci v programu XXIII. pracovního setkání Sekce sester ČDS budou publikovány ve sborníku abstrakt (nakladatelství GEUM).

5px line

Přednášky:

 • přehledné přednášky vyzvaných řečníků
 • vybraná volná sdělení přihlášených autorů
 • časový limit pro přednášku je 10 min. + 5 min. diskuse
5px line

Postery - Lékařská sekce:

 • posterová sdělení budou prezentována v tištěné i v elektronické formě
 • tištěné prezentace budou vystaveny na posterových stojanech o rozměru: výška 140 cm x šířka 75 cm
 • elektronické prezentace ve formátu PDF budou prezentovány na 4 dotykových LCD obrazovkách.

Postery - XXIII. pracovní setkání Sekce sester ČDS:

 • posterová sdělení budou prezentována na posterových stojanech o rozměru: výška 140 cm x šířka 75 cm
5px line
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.